महत्वाच्या सुचना


सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी मध्ये मंजुर प्रकल्प (फ्लॅट सिस्टीम) 

प्राथमिक पडताळणीत योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेले अर्ज
अधिक माहिती

प्राथमिक कागदपत्र पडताळणीत त्रुटीमध्ये आढळलेले अर्ज
अधिक माहिती

त्रुटीपूर्तता प्रक्रिया प्राप्त अर्ज
अधिक माहिती

प्राथमिक पडताळणीत योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेले अर्ज
अधिक माहिती

प्राथमिक कागदपत्र पडताळणीत त्रुटीमध्ये आढळलेले अर्ज
अधिक माहिती

त्रुटीपूर्तता प्रक्रिया प्राप्त अर्ज
अधिक माहिती


सांख्यिकी गोषवारा

प्राप्त अर्ज आराखडा

पुरुष

स्त्री

इतर

महत्वाची संकेतस्थळे


संपर्क :

औंध कार्यालय:
सर्वे नं. १५२-१५३
महाराजा सयाजी गायकवाड उदयोग भवन,औंध, पुणे - ४११०६७
आकुर्डी कार्यालय:
चौथा माळा, नवीन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळ आकुर्डी पुणे - ४११०४४संकेतस्थळावर भेट देणाऱ्यांची संख्या

Copyright © 2018. All Rights Reserved