सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी मध्ये घटक क्र. ३ ( मंजुर प्रकल्प )अनु.क्र. प्रकल्पाचे नाव / विकासकाचे नाव प्रकल्पांमध्ये प्रस्तावित एकूण सदनिका प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रस्तावित सदनिका प्रकल्पाची वैशिष्ठे
EWS आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी LIG अल्प उत्पन्न घटकांसाठी
हवेली तालुक्यात भावडी येथे १८० परवडणाऱ्या सदनिका (फ्लॅट्स- १ बी . एच. के.) ७२० ३६० ----- भावडी, वाघोली शेजारी असलेला हवेली तालुक्यातील हा झेन स्पेस इकोटाउन फेज १ & २ ग्रीन बिल्डिंग प्रकल्प
१. इऑन आय. टी (IT) पार्क च्या अगदी जवळ
२. शाळेच्या अगदी शेजारी
३. पुणे महानगर हद्दीला लागून, इंद्रायणी नदी शेजारी
४. ग्रीन बिल्डिंगमुळे मालमत्ता करात सवलत
५. विद्युत बिलात अंदाजे ३० टक्के बचत
वाघोली तालुका हवेली, जिल्हा-पुणे येथे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ४२५ परवडणाऱ्या सदनिका (फ्लॅट्स - १ बी. एच . के ) तसेच अल्प उत्पन्न घटकासाठी ६० परवडणाऱ्या सदनिका(फ्लॅट्स - 2 बी. एच . के ). खाजगी विकासक : गुनीना ८४० ४२५ ६० वाघोली येथील हा प्रकल्प
१. पुणे अहमदनगर महामार्गापासून ६०० मीटर अंतरावर
२. खराडी आय. टी (IT) पार्क जवळ
३. प्रकल्प सरकारी व शाळा, कॉलेज व दवाखानाच्या जवळ
हिंजेवाडी मुलखेड तालुका मुळशी येथे अर्मथक दृष्ट्या दुबणल घटकांसाठी ७०३ परवडणाऱ्या सदनिका (१ बी. एच . के) खाजगी विकासक : दिपार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर १२९२ ७०३ ----- हिंजेवाडी मुलखेड येथील हा प्रकल्प
१. हिंजेवाडी आय. टी (IT) पार्क फेज ३ च्या अगदी जवळ
२. शिवाजी नगर हिंजेवाडी मेट्रो लाइन च्या हिंजेवाडी मेट्रो स्टेशन पासून ३ किमी अंतरावर
३. हाकेच्या अंतरावर शिक्षण संस्था
४. मुंबई बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग क्र ४, बालेवाडी स्टेडियम पासून ५ किमी अंतरावर
लोणीकंद, तालुका हवेली, जिल्हा -पुणे येथे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १२७१ परवडणाऱ्या सदनिका (१ बी. एच . के), अल्प उत्पन्न घटकासाठी २७१ परवडणाऱ्या सदनिका (२ बी. एच . के) खाजगी विकासक : कोलते हाऊसिंग ऄँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड २४५२ १२७१ २७१ लोणीकंद- बकोरी येथील हा भागीरथी मेगासिटी टाऊनशिप प्रकल्प , वाघोली प्रशस्त भागात
१. पाटबंधारे खात्याकडून स्वतंत्र पिण्याचे पाणी उपलब्ध
२.४५ मी. रुंद राज्यमहामार्ग क्र.५८, अष्टविनायक हायवे लगत
३. प्रस्तावित MSRDC रिंग रोड पासून अगदी जवळ
४. प्रस्तावित पुणे नाशिक रेल्वे मार्गावरील लोणीकंद व बकोरी स्टेशन पासून अवघ्या दीड किमी अंतरावतर
५. अनेक शिक्षण संस्था , इंजिनीरिंग कॉलेज व इंटरनॅशनल शाळेपासून अगदी जवळ
६. २४ इमारतींचा भव्य प्रकल्प, खराडी आय. टी (IT) पार्क
महाळुंगे, तालुका खेड येथे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ७८२० परवडणाऱ्या सदनिका (१ बी. एच . के ) व अल्प उत्पन्न घटकासाठी २७९३ परवडणाऱ्या सदनिका (२ बी. एच . के ), एकूण १०६१३ परवडणाऱ्या सदनिका खाजगी विकासक: पोतदार हॅबिटॅट, क्षेत्रः निवासी १८३८४ ७८२० २७९३ माण-महाळुंगे, तालुका खेड येथील हा प्रकल्प
१. चाकण औद्योगिक क्षेत्र (chakan MIDC) नजीक १०६ एकरातील स्वयंपूर्ण टाऊनशिप प्रकल्प
२. तळेगाव चाकण रोड लगत
३. पाटबंधारे खात्याकडून स्वतंत्र योजनेस मंजुरी
माण-महाळुंगे, ता. मुळशी, जि. पुणे येथे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ४११६ परवडणाऱ्या सदनिका (१ बी. एच . के ) आणि अल्प उत्पन्न घटकासाठी 2387 परवडणाऱ्या सदनिका (२ बी. एच . के ) - आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण / व्यथित व्यक्तींसाठी आरक्षित १३ प्लॉट्सवर. खाजगी विकासक: महा हाऊसिंग आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे ६५०३ ४११६ २३८७ माण महाळुंगे, येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणेच्या नगररचना योजनेतील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी १३ राखीव भूखंडावर राज्यशासनाच्या महा हौसिंग गृहनिर्माण विकास महामंडळ सोबत संयुक्त भागीदारी तत्वावर प्रकल्प
१. मुंबई बंगलोर हायवे लगत
२. बालेवाडी क्रीडा संकुलाच्या शेजारी
३. सर्व नागरी सुविधांसह विकसित करण्यात येणाऱ्या नागरविकास योजनेमधील
एकूण ३०१९१ १४६९५ ५५११
एकूण ३०१९१ २०२०६ (६६%)


Copyright © 2018-2019. All Rights Reserved